Finanční záruka

Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, neplní-li dlužník věřiteli určitý dluh nebo slní-li se jiné podmínky určené v záruční listině. Tento úkon vyžaduje písemnou formu. Kompletní úpravu nalezneme v ust. § 2029 a následující občanského zákoníku v platném znění.