Factoring

Jde o metodu financování krátkodobých úvěrů - odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Při odstoupení pohledávky ji faktor zálohově proplácí věřiteli. Hodnotu pohledávek po srážce diskontu (jehož výše závisí na výši úrokových sazeb) poukazuje ve prospěch dodavatele.