Forfaiting

Jedna z metod střednědobého, případně dlouhodobého financování vývozních úvěrů, a to pomocí odprodeje vývozní pohledávky zajištěné vhodnými úvěrovými nástroji. Vývozce nese většinou veškeré náklady - diskont, rizikovou přirážku, provize za pohotové zabezpečení finančních zdrojů atd. Pro zajištění komerčních rizik je však neaplikovatelný.