Pojištění pohledávek

Komerční pojištění pohledávek kryje rizika z nezaplacení pohledávek a pomáhá v situacích, kdy odběratel nedokáže nebo není ochoten zaplatit své závazky včas. Zahrnuje platební nevůli či platební neschopnost, ale dokáže postihnout i část politických rizik v oblastech, kde toto nebezpečí hrozí. Týká se dodávek zboží nebo poskytování služeb na tuzemském trhu i v zahraničí. Pojištění se vztahuje na většinu tržně orientovaných zemí, ale i na východní Evropu a země bývalého Sovětského svazu. Je vhodné pro většinu výrobních nebo obchodních společností, pro exportéry a poskytovatele služeb. Naopak není vhodné pro jednorázové dodávky v řádu několika desítek miliónů korun a při splatnostech delších než 1 rok.