Zajišťovací převod práva

Dlužník zde písemnou formou postupuje věřiteli nějaké své právo vůči třetí osobě s rozvazovací podmínkou, že zajištěný závazek bude splněn (příp. s podmínkou zpětného převodu tohoto práva při úhradě pohledávky). Zákon přitom blíže nevymezuje, o jaké právo se může jednat, musí však jít o převoditelné právo dlužníka, které v době převodu existuje. Ujednání o tom, že k převodu práva na základě smlouvy má dojít až při vzniku prodlení dlužníka (propadná zástava), je neplatné.