Směnka se směnečným ujednáním

Směnka je jedním z nástrojů platebního styku a osvědčuje se i jako spolehlivý zajišťovací prostředek. Podpisem směnky se jedna strana zavazuje, že druhé straně zaplatí určitou peněžní částku v určitém čase a na určitém místě. Směnku si lze představit jako jistou formu dlužního úpisu. Mezi náležitosti směnky patří: Slovo "směnka" (označení, že se jedná o směnku, se musí objevit v souvislém textu sepisované listiny); příkaz nebo závazek zaplatit určitou částku; splatnost směnky; jméno osoby, které má být zaplaceno; místo, kde má být směnka uhrazena; datum a místo vystavení směnky; podpis výstavce.